Se encontraron 2 formas de decir quedar excluído de algún plan lista o reunion grupal en tuBabel: